Γνωρίζοντας τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, η ομάδα του Stathopouloulab με στόχο την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση σας, δημιούργησε ειδικά πακέτα εξετάσεων ανάλογα με τις ανάγκες σας.

    CHECK UP BASIC

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT
 • SGPT

 


  CKECK UP ADVANCED

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Oυρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 •  HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • Σίδηρος
 • TSΗ

 


  CHECK UP PREMIUM

 • Γενική αίματος
 • ΤΚΕ
 • Γενική ούρων
 • Σάκχαρο
 • Oυρία
 • Κρεατινίνη
 • Ουρικό οξύ
 • Χοληστερόλη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL
 • LDL
 • VLDL
 • Αθηρωματικός δείκτης
 • SGOT
 • SGPT
 • γGT
 • CPK
 • Σίδηρος
 • Φεριττίνη
 • TSH
 • Νάτριο
 • Κάλιο
 • Ασβέστιο
 • Βιταμίνη D
 • Bιταμίνη Β 12
 • CRP


  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ CHECK UP 

 • Γενική Αίματος
 • Ουρία
 • Κρετατινίνη
 • SGOT
 • SGPT
 • TIBC
 •  Βιταμίνη D
 • TSH
 • Γενική ούρων