Για την ομάδα του Stathopouloulab, βασικό στόχο αποτελεί η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών για αυτό υιοθετήσαμε Σύστημα Διαχείρησης Ποιότητας που συμμορφώνεται με το Διεθνές  Πρότυπο ISO 9001: 2015.

Επιλέον, συμμετέχουμε σε προγράμματα εξωτερικού ποιοτικού ελέγχου και εφαρμόζουμε με σχολαστικότητα και συνέπεια και σύστημα εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου (controls).

Επενδύουμε σε σύγχρονο εξοπλισμό, καθώς και στη συνεχή επιμόρφωση και ενημέρωση όλων των μελών της ομάδας.