• Αναζήτηση μυκύτων σε βιολογικά δείγματα ονύχων, τριχών, δέρματος
  • Αναζήτηση Demodex - έλεγχος για ροδόχρου ακμή