• Καλλιέργειες όλων των βιολογικών δειγμάτων
 • Ταυτοποίηση μικροβίων
 • Γενική και καλλιέργεια ούρων
 • Γενική και καλλιέργεια κοπράνων
 • Παρασιτολογική κοπράνων
 • Καλλιέργεια σπερματικού υγρού
 • Καλλιέργεια ουρηθρικού
 • Καλλιέργεια πύου τραύματος
 • Καλλιέργεια πτυέλων
 • Καλλιέργεια φαρυγγικού
 • Καλλιέργεια ονύχων δέρματος τριχών
 • Εξετάσεις κολπικού - τραχηλικού υγρού
 • Μυκόπλασμα, ουρεόπλασμα
 • Χλαμύδια