• Γενική Αίματος
  • Μελέτη έμμορφων στοιχείων αίματος (πλακάκι)
  • Έλεγχος πήξης αιμόστασης
  • ΔΕΚ
  • ΤΚΕ
  • Ομάδα αίματος παράγων Rhesus
  • Αμεση / έμμεση Coombs
  • Μελέτη αναιμίων
  • Μελέτη αιμοσφαιρινοπαθειών